SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Võ Xuân Cát Toán 11A3(4), 4
Hoàng Đức Quốc Toán 11A1(4), 11A2(4), 8
Võ Quang Vinh Toán 11B1(4), 11B2(4), 8
Mai Thị Hoài An Toán 10D1(4), 10D2(4), 8
Nguyễn Thị Phương Diễm Toán 11A4(4), 11D(4), 8
Nguyễn Thị Tuyết Nga Toán 10A2(4), 10A3(4), 8
Thái Thị Kim Liên Toán 9A(4), 9D(4), 8
Nguyễn Thị Búp Toán 9B(4), 9C(4), 8
Nguyễn Văn Mến Toán 10A1(4), 10B2(4), 8
Lê Thị Nguyệt Toán 10A4(4), 10B1(4), 8
Đào Hữu Hà Vật lí 10A3(4), 4
Lê Hữu Nghị Vật lí 10A4(4), 4
Đinh Văn Chánh Vật lí 11A1(4), 4
Hoàng Thị Sang Vật lí 11A2(4), 4
Huỳnh Dương Tuyết Lan Vật lí 10A2(4), 4
Nguyễn Thanh Trường Vật lí 10A1(4), 11A4(4), 8
Huỳnh Thị Thùy Trâm Vật lí 11A3(4), 4
Lê Thị Thủy Hóa học 11A4(4), 4
Phạm Thị Thu Thanh Hóa học 11A3(4), 11B2(4), 8
Nguyễn Thị Thanh Hương Hóa học 10A3(4), 4
Lê Sỹ Tín Hóa học 10B2(4), 11B1(4), 8
Trần Thị Hòa Hóa học 10A4(4), 10B1(4), 8
Lê Thị Thanh Sinh học 11B2(4), 4
Nguyễn Thị Xuân Giang Sinh học 11B1(4), 4
Đỗ Thị Mộng Vi Sinh học 10B1(4), 10B2(4), 8
Nguyễn Thị Nhung Ngữ văn 11D(4), 4
Hồ Thị Thúy Hoa Ngữ văn 9D(4), 4
Võ Thị Hương Thủy Ngữ văn 10D2(4), 4
Đinh Thị Phương Ngữ văn 9A(4), 9B(4), 8
Đoàn Thị Trúc Ngữ văn 10C(4), 4
Đinh Thị Phúc Trang Ngữ văn 9C(4), 4
Trần Thị Phượng Lịch sử 11C(4), 4
Đoàn Vũ Lâm Uyên Lịch sử 10C(2), 2
Vũ Tuấn Anh Địa lí 11C(4), 4
Nguyễn Thị Hoa Mai Địa lí 10C(2), 2
Nguyễn Văn Định Tiếng Anh 9A(4), 9C(4), 8
Nguyễn Thị Hồng Quang Tiếng Anh 9B(4), 9D(4), 8
Lê Thị Văn Tuệ Tiếng Anh 11A1(4), 11A2(4), 8
Bùi Thị Tùng Thi Tiếng Anh 10A2(4), 4
Lê Thị Hiền Tiếng Anh 10A1(4), 10D1(4), 8
Trần Thị Huỳnh Thu Tiếng Anh 10D2(4), 11D(4), 8

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net