SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 27/11/2017


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Võ Thị Ngọc ánh Toán 12DA(4), 4
Trần Công Hoan Toán 12TO(4), 12A(2), 6
Võ Xuân Cát Toán 12LS(2), 12B(4), 6
Hoàng Đức Quốc Toán 12HOA(2), 2
Võ Quang Vinh Toán 11TIN(2), 11SI(2), 4
Mai Thị Hoài An Toán 10D1(4), 10D2(4), 8
Nguyễn Thị Phương Diễm Toán 11HOA(2), 11VAN(2), 4
Nguyễn Thị Tuyết Nga Toán 11LY(2), 11ANH(2), 10A2(4), 10A3(4), 12
Thái Thị Kim Liên Toán 9A(4), 9D(4), 8
Nguyễn Thị Búp Toán 9B(4), 9C(4), 8
Nguyễn Văn Mến Toán 11SD(2), 10A1(4), 10B2(4), 10
Lê Thị Nguyệt Toán 10A4(4), 10B1(4), 8
Đào Hữu Hà Vật lí 12TO(2), 10A3(4), 6
Lê Hữu Nghị Vật lí 12LS(2), 12HOA(2), 10A4(4), 8
Đinh Văn Chánh Vật lí 12A(2), 11TO(2), 11ANH(2), 6
Hoàng Thị Sang Vật lí 12VS(2), 11TIN(2), 11HOA(2), 11SI(2), 8
Huỳnh Dương Tuyết Lan Vật lí 10A2(4), 4
Nguyễn Thanh Trường Vật lí 11SD(2), 10A1(4), 6
Huỳnh Thị Thùy Trâm Vật lí 11LY(2), 11VAN(2), 4
Lê Thị Sửu Hóa học 12VS(2), 12DA(2), 4
Nguyễn Thị Hoàng Yến Hóa học 10A3(4), 4
Phạm Thị Thu Thanh Hóa học 12TO(2), 2
Lê Sỹ Tín Hóa học 12LS(2), 12A(2), 11TIN(2), 6
Trần Thị Hòa Hóa học 11TO(2), 11VAN(2), 10A4(4), 10B1(4), 12
Lê Thị Thanh Sinh học 11HOA(2), 11VAN(2), 11SD(2), 6
Nguyễn Thị Xuân Giang Sinh học 11SI(2), 11ANH(2), 4
Nguyễn Thị Thủy Bình Sinh học 11TO(2), 11TIN(2), 11LY(2), 6
Đỗ Thị Mộng Vi Sinh học 10B1(4), 4
Hồ Hữu Sơn Tin học 12HOA(2), 12VS(2), 12DA(2), 12B(2), 11VAN(2), 10
Lê Quang Tâm Tin học 11LY(2), 11HOA(2), 11SI(2), 11ANH(2), 8
Lê Văn Trung Tin học 11TO(2), 11TIN(2), 11SD(2), 6
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Ngữ văn 12VS(2), 11TO(2), 4
Nguyễn Thị Thùy Tiên Ngữ văn 12DA(2), 11VAN(2), 4
Hồ Thị Thúy Hoa Ngữ văn 9D(4), 12LS(2), 12HOA(2), 12A(2), 10
Nguyễn Thị Hồng Xuyến Ngữ văn 12TO(2), 11SI(2), 11ANH(2), 6
Võ Thị Hương Thủy Ngữ văn 12B(2), 10D2(4), 6
Đinh Thị Phương Ngữ văn 9B(4), 11TIN(2), 11SD(2), 8
Đoàn Thị Trúc Ngữ văn 11HOA(2), 10D1(4), 6
Đinh Thị Phúc Trang Ngữ văn 9A(4), 9C(4), 11LY(2), 10
Đoàn Vũ Lâm Uyên Lịch sử 10C(2), 2
Nguyễn Thái Sơn GDCD 12LS(1), 12HOA(1), 12VS(1), 12A(1), 12B(1), 5
Trần Thùy Uyên Địa lí 12VS(1), 12A(1), 2
Nguyễn Thị Hoa Mai Địa lí 12LS(1), 10C(2), 3
Nguyễn Văn Định Tiếng Anh 9A(4), 9C(4), 8
Nguyễn Thị Hồng Quang Tiếng Anh 9B(4), 9D(4), 8
Lê Thị Văn Tuệ Tiếng Anh 11TO(2), 2
Bùi Thị Tùng Thi Tiếng Anh 12HOA(3), 12VS(2), 12A(2), 7
Lê Thị Hiền Tiếng Anh 10A1(4), 10D1(4), 8
Lê Quốc Nam Tiếng Anh 12TO(2), 12DA(2), 11ANH(2), 6
Trần Thị Huỳnh Thu Tiếng Anh 11LY(2), 11HOA(2), 11SI(2), 10D2(4), 10
Nguyễn Thị Hương Tiếng Anh 12LS(2), 12B(3), 11SD(2), 10A2(4), 11

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net