SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 10/12/2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Đỗ Thanh Diễn Toán 10A4(4), 4
Nguyễn Thị Thanh Tâm Toán 10B1(4), 10B2(4), 8
Võ Quang Vinh Toán 11TIN(2), 10A1(4), 6
Mai Thị Hoài An Toán 10D1(4), 10D2(4), 8
Nguyễn Thị Phương Diễm Toán 11VAN(2), 9B(4), 9C(4), 10
Nguyễn Thị Tuyết Nga Toán 11LY(4), 4
Thái Thị Kim Liên Toán 11ANH(2), 9A(4), 6
Nguyễn Thị Búp Toán 10A2(4), 10A3(4), 8
Nguyễn Văn Mến Toán 11SI(2), 11DIA(2), 4
Lê Thị Nguyệt Toán 11TO(2), 11HOA(2), 4
Đinh Văn Chánh Vật lý 11TO(2), 11VAN(2), 4
Huỳnh Dương Tuyết Lan Vật lý 11SI(2), 11DIA(2), 10A3(4), 10A4(4), 12
Huỳnh Thị Thùy Trâm Vật lý 11LY(2), 11SU(2), 10A1(4), 10A2(4), 12
Lê Thị Thủy Hóa học 11HOA(2), 2
Nguyễn Thị Hoàng Yến Hóa học 10B1(4), 10B2(4), 8
Lê Sỹ Tín Hóa học 11TO(2), 11SI(2), 11VAN(2), 11DIA(2), 8
Trần Thị Hòa Hóa học 11TIN(2), 11SU(2), 10A3(4), 10A4(4), 12
Lê Thị Thanh Sinh học 11HOA(2), 2
Nguyễn Thị Thủy Bình Sinh học 10B2(4), 4
Thái Thị Lam Sinh học 11ANH(2), 2
Đỗ Thị Mộng Vi Sinh học 10B1(4), 4
Hồ Thị Mỹ Quý Sinh học 11TIN(2), 2
Nguyễn Thị Thùy Tiên Ngữ văn 11DIA(2), 2
Hồ Thị Thúy Hoa Ngữ văn 9A(4), 4
Nguyễn Thị Hồng Xuyến Ngữ văn 11VAN(2), 2
Võ Thị Hương Thủy Ngữ văn 10D2(4), 4
Đinh Thị Phương Ngữ văn 11TO(2), 11LY(2), 11SU(4), 9C(4), 12
Đoàn Thị Trúc Ngữ văn 11TIN(2), 11HOA(2), 10D1(4), 8
Đinh Thị Phúc Trang Ngữ văn 11SI(2), 11ANH(4), 9B(4), 10
Đoàn Vũ Lâm Uyên Lịch sử 11TO(1), 11TIN(1), 11LY(1), 11HOA(1), 11SI(1), 5
Nguyễn Thái Sơn GDCD 11VAN(1), 11SU(1), 11DIA(1), 11ANH(1), 4
Nguyễn Văn Định Tiếng Anh 9A(4), 9C(4), 8
Nguyễn Thị Hồng Quang Tiếng Anh 11LY(2), 11SI(2), 11VAN(2), 6
Lê Thị Văn Tuệ Tiếng Anh 10A1(4), 4
Bùi Thị Tùng Thi Tiếng Anh 10A2(4), 4
Lê Thị Hiền Tiếng Anh 10D1(4), 10D2(4), 8
Lê Quốc Nam Tiếng Anh 9B(4), 4
Trần Thị Huỳnh Thu Tiếng Anh 11TO(2), 11ANH(2), 4
Nguyễn Thị Hương Tiếng Anh 11TIN(2), 11HOA(2), 11SU(2), 11DIA(2), 8

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net