SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Võ Thị Ngọc ánh Toán 12A4(5), 12B1(5), 10
Trần Công Hoan Toán 12A1(5), 12D1(6), 11
Võ Xuân Cát Toán 12A2(5), 12B2(5), 10
Hoàng Đức Quốc Toán 12A3(5), 12C(3), 12D2(6), 14
Nguyễn Thị Phương Diễm Toán 9B(6), 9C(6), 12
Nguyễn Thị Tuyết Nga Toán 9A(6), 6
Đào Hữu Hà Vật lý 12A4(5), 5
Lê Hữu Nghị Vật lý 12A1(5), 5
Đinh Văn Chánh Vật lý 12A2(5), 12A3(5), 10
Nguyễn Thanh Trường Vật lý 12B1(2), 12B2(2), 4
Lê Thị Thủy Hóa học 12A3(5), 12A4(5), 10
Phạm Thị Thu Thanh Hóa học 12A1(2), 12A2(2), 12B1(5), 12B2(5), 14
Nguyễn Thị Xuân Giang Sinh học 12B2(5), 5
Nguyễn Thị Thủy Bình Sinh học 12A1(2), 12A2(2), 4
Thái Thị Lam Sinh học 12B1(5), 5
Đỗ Thị Mộng Vi Sinh học 12A3(2), 12A4(2), 4
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Ngữ văn 12C(5), 12D2(5), 10
Nguyễn Thị Thùy Tiên Ngữ văn 12A1(3), 12D1(5), 8
Hồ Thị Thúy Hoa Ngữ văn 9A(6), 6
Nguyễn Thị Hồng Xuyến Ngữ văn 12A3(3), 12A4(3), 6
Võ Thị Hương Thủy Ngữ văn 12A2(3), 12B1(3), 12B2(3), 9
Đinh Thị Phương Ngữ văn 9C(6), 6
Đinh Thị Phúc Trang Ngữ văn 9B(6), 6
Nguyễn Trung Quân Lịch sử 12C(5), 5
Nguyễn Thị Hạnh Lịch sử 12D1(2), 12D2(2), 4
Nguyễn Thái Sơn GDCD 12C(2), 12D1(2), 12D2(2), 6
Trần Thùy Uyên Địa lý 12C(5), 5
Nguyễn Thị Hoa Mai Địa lý 12D1(2), 12D2(2), 4
Nguyễn Văn Định Tiếng Anh 9A(4), 9C(4), 8
Trần Tráng Trinh Tiếng Anh 12A2(5), 12D2(5), 10
Lê Thanh Bình Tiếng Anh 12A1(5), 12A3(2), 7
Lê Thị Văn Tuệ Tiếng Anh 12B2(2), 12D1(5), 7
Lê Quốc Nam Tiếng Anh 9B(4), 12A4(2), 12B1(2), 12C(2), 10

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net