SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Võ Thị Ngọc ánh Toán 11SI(3), 12A3(6), 12C(3), 12
Trần Công Hoan Sinh hoạt 12D2(1), 1
Trần Công Hoan Toán 12B1(6), 12D2(6), 12
Đỗ Thanh Diễn Toán 12A1(6), 6
Nguyễn Thị Thanh Tâm Sinh hoạt 12D1(1), 1
Nguyễn Thị Thanh Tâm Toán 10HOA(3), 12A2(6), 12D1(6), 15
Võ Xuân Cát Sinh hoạt 12A4(1), 1
Võ Xuân Cát Toán 12A4(6), 6
Hoàng Đức Quốc Sinh hoạt 12B1(1), 1
Hoàng Đức Quốc Toán 10TIN(3), 3
Võ Quang Vinh Sinh hoạt 11TIN(1), 1
Võ Quang Vinh Toán 10LY(3), 11TIN(3), 6
Mai Thị Hoài An Sinh hoạt 10ANH(1), 1
Mai Thị Hoài An Toán 10SU(3), 10ANH(3), 6
Nguyễn Thị Phương Diễm Sinh hoạt 11HOA(1), 1
Nguyễn Thị Phương Diễm Toán 11HOA(3), 11VAN(3), 6
Nguyễn Thị Tuyết Nga Sinh hoạt 11ANH(1), 1
Nguyễn Thị Tuyết Nga Toán 10VAN(3), 11LY(3), 11ANH(3), 9
Thái Thị Kim Liên Sinh hoạt 9D(1), 1
Thái Thị Kim Liên Toán 9A(4), 9D(4), 10DIA(3), 11
Nguyễn Thị Búp Sinh hoạt 9C(1), 1
Nguyễn Thị Búp Toán 9B(4), 9C(4), 8
Nguyễn Văn Mến Sinh hoạt 11TO(1), 1
Nguyễn Văn Mến Toán 11TO(3), 11SD(3), 6
Lê Thị Nguyệt Sinh hoạt 10TO(1), 1
Lê Thị Nguyệt Toán 10TO(4), 10SI(3), 7
Đào Hữu Hà Vật lí 10TO(2), 10ANH(2), 12A1(5), 9
Lê Hữu Nghị Sinh hoạt 12A2(1), 1
Lê Hữu Nghị Vật lí 10TIN(2), 10SU(2), 12A2(5), 9
Đinh Văn Chánh Vật lí 11TO(2), 11ANH(2), 12A4(5), 9
Hoàng Thị Sang Vật lí 11TIN(2), 11HOA(2), 11SI(2), 12A3(5), 11
Huỳnh Dương Tuyết Lan Sinh hoạt 9B(1), 1
Huỳnh Dương Tuyết Lan Vật lí 9B(2), 9C(2), 10LY(3), 10SI(2), 10VAN(2), 11
Nguyễn Thanh Trường Sinh hoạt 10LY(1), 1
Nguyễn Thanh Trường Vật lí 10DIA(2), 11SD(2), 12B1(2), 6
Huỳnh Thị Thùy Trâm Sinh hoạt 11LY(1), 1
Huỳnh Thị Thùy Trâm Vật lí 9A(2), 9D(2), 10HOA(2), 11LY(2), 11VAN(2), 10
Lê Thị Thủy Sinh hoạt 10HOA(1), 1
Lê Thị Thủy Hóa học 9B(2), 10HOA(3), 12A4(5), 10
Lê Thị Sửu Sinh hoạt 12A3(1), 1
Lê Thị Sửu Hóa học 10TO(2), 10SI(2), 10VAN(2), 12A3(5), 12B1(5), 16
Phạm Thị Thu Thanh Hóa học 11LY(2), 11HOA(2), 12A1(2), 12A2(2), 8
Lê Sỹ Tín Hóa học 9A(2), 9C(2), 9D(2), 11TIN(2), 11SI(2), 11SD(2), 12
Trần Thị Hòa Hóa học 10TIN(2), 10LY(2), 10SU(2), 10DIA(2), 10ANH(2), 11TO(2), 11VAN(2), 11ANH(2), 16
Lê Thị Thanh Sinh học 11HOA(1), 11VAN(1), 11SD(1), 3
Nguyễn Thị Xuân Giang Sinh hoạt 11SI(1), 1
Nguyễn Thị Xuân Giang Sinh học 10TIN(1), 10LY(1), 10VAN(1), 11SI(1), 11ANH(1), 12A3(2), 12A4(2), 9
Nguyễn Thị Thủy Bình Sinh hoạt 12A1(1), 1
Nguyễn Thị Thủy Bình Sinh học 9A(2), 9D(2), 11TO(1), 11TIN(1), 11LY(1), 12A1(2), 9
Đỗ Thị Mộng Vi Sinh học 9B(2), 9C(2), 10TO(1), 10DIA(1), 6
Thái Thị Lam Sinh hoạt 10SI(1), 1
Thái Thị Lam Sinh học 10HOA(1), 10SI(2), 10SU(1), 10ANH(1), 12A2(2), 12B1(5), 12
Hồ Hữu Sơn Tin học 10LY(2), 10VAN(2), 10DIA(2), 11VAN(2), 8
Lê Quang Tâm Tin học 10SI(2), 10ANH(2), 11LY(2), 11HOA(2), 11SI(2), 11ANH(2), 12
Lê Văn Trung Sinh hoạt 10TIN(1), 1
Lê Văn Trung Tin học 10TIN(3), 11TO(2), 11TIN(2), 11SD(2), 9
Nguyễn Thị Phương Tin học 9A(1), 9B(1), 9C(1), 9D(1), 10TO(2), 10HOA(2), 10SU(2), 10
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Ngữ văn 11TO(3), 12D2(5), 8
Nguyễn Thị Nhung Ngữ văn 12A1(2), 12A2(2), 4
Nguyễn Thị Thùy Tiên Ngữ văn 11VAN(3), 12D1(5), 8
Hồ Thị Thúy Hoa Ngữ văn 9D(4), 4
Nguyễn Thị Hồng Xuyến Ngữ văn 11ANH(3), 12A3(2), 12B1(2), 7
Võ Thị Hương Thủy Sinh hoạt 10VAN(1), 1
Võ Thị Hương Thủy Ngữ văn 10VAN(4), 12A4(2), 6
Đinh Thị Phương Ngữ văn 9A(4), 9B(4), 11SD(3), 11
Đoàn Thị Trúc Ngữ văn 10SU(3), 10DIA(3), 10ANH(3), 11HOA(3), 12
Đinh Thị Phúc Trang Ngữ văn 9C(4), 11TIN(3), 11LY(3), 11SI(3), 13
Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn 10TO(3), 10TIN(3), 10LY(3), 10HOA(3), 10SI(3), 15
Nguyễn Trung Quân Lịch sử 12C(5), 5
Trần Thị Phượng Sinh hoạt 11SD(1), 1
Trần Thị Phượng Lịch sử 11HOA(1), 11SI(1), 11VAN(1), 11SD(1), 11ANH(1), 5
Nguyễn Thị Hạnh Lịch sử 10TO(2), 10TIN(2), 10LY(2), 10HOA(2), 10SI(2), 12D1(2), 12D2(2), 14
Đinh Thị Mỹ Vy Sinh hoạt 9A(1), 1
Đinh Thị Mỹ Vy Lịch sử 9A(2), 9B(2), 9C(2), 9D(2), 8
Đoàn Vũ Lâm Uyên Sinh hoạt 10SU(1), 1
Đoàn Vũ Lâm Uyên Lịch sử 10VAN(2), 10SU(3), 10DIA(2), 10ANH(2), 11TO(1), 11TIN(1), 11LY(1), 12
Nguyễn Thái Sơn Sinh hoạt 11VAN(1), 1
Nguyễn Thái Sơn GDCD 11TO(1), 11TIN(1), 11LY(1), 11HOA(1), 11SI(1), 11VAN(1), 11SD(1), 11ANH(1), 12D1(2), 12D2(2), 12
Phạm Thị Tâm GDCD 9A(1), 9B(1), 9C(1), 9D(1), 10TO(1), 10TIN(1), 10LY(1), 10HOA(1), 10SI(1), 10VAN(1), 10SU(1), 10DIA(1), 10ANH(1), 13
Trần Thùy Uyên Địa lí 10HOA(1), 10SI(1), 10VAN(1), 10SU(1), 10ANH(1), 12C(5), 12D1(2), 12
Vũ Tuấn Anh Địa lí 10TO(1), 10TIN(1), 10LY(1), 11TO(1), 11TIN(1), 11LY(1), 11HOA(1), 11SI(1), 11VAN(1), 11SD(1), 11ANH(1), 11
Nguyễn Thị Hoa Mai Sinh hoạt 10DIA(1), 1
Nguyễn Thị Hoa Mai Địa lí 9A(1), 9B(1), 9C(1), 9D(1), 10DIA(2), 12D2(2), 8
Nguyễn Văn Định Tiếng Anh 9A(3), 9C(3), 6
Trần Tráng Trinh Tiếng Anh 10ANH(4), 12A2(5), 12D1(5), 14
Nguyễn Thị Hồng Quang Tiếng Anh 9B(3), 9D(3), 10TO(3), 9
Lê Thị Văn Tuệ Tiếng Anh 10SI(3), 10DIA(3), 6
Bùi Thị Tùng Thi Tiếng Anh 10LY(3), 10VAN(3), 12B1(2), 12D2(5), 13
Lê Thị Hiền Tiếng Anh 10TIN(3), 10HOA(3), 10SU(3), 9
Lê Quốc Nam Tiếng Anh 11ANH(3), 12A1(5), 12A3(2), 12A4(2), 12
Trần Thị Huỳnh Thu Tiếng Anh 11LY(3), 11HOA(3), 11SI(3), 9
Nguyễn Thị Hương Tiếng Anh 11TO(3), 11TIN(3), 11VAN(3), 11SD(3), 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net