SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 10/12/2018


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 40 1 12TO 32
2 9B 41 2 12TIN 35
3 9C 41 3 12LY 33
4 10TO 35 4 12HOA 34
5 10TIN 34 5 12SI 36
6 10LY 35 6 12VAN 36
7 10HOA 35 7 12SD 33
8 10SI 35 8 12ANH 33
9 10VAN 35 9 11TO 35
10 10SD 35 10 11TIN 35
11 10ANH 35 11 11LY 35
12 11TO 35 12 11HOA 35
13 11TIN 35 13 11SI 35
14 11LY 35 14 11VAN 35
15 11HOA 35 15 11SU 35
16 11SI 35 16 11DIA 34
17 11VAN 35 17 11ANH 35
18 11SU 35 18 9A 40
19 11DIA 34 19 9B 41
20 11ANH 35 20 9C 41
21 12TO 32 21 10A1 50
22 12TIN 35 22 10A2 50
23 12LY 33 23 10A3 50
24 12HOA 34 24 10A4 50
25 12SI 36 25 10B1 50
26 12VAN 36 26 10B2 50
27 12SD 33 27 10D1 50
28 12ANH 33 28 10D2 50
29 12A1 32 29    
30 12A2 33 30    
31 12A3 32 31    
32 12A4 32 32    
33 12B1 25 33    
34 12B2 25 34    
35 12C 20 35    
36 12D1 36 36    
37 12D2 35 37    
38 11A1 50 38    
39 11A2 50 39    
40 11A3 50 40    
41 11A4 50 41    
42 11B1 50 42    
43 11B2 50 43    
44 11C 50 44    
45 11D1 50 45    
46 11D2 50 46    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net