SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 28/09/2020


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 42 1 9A 42
2 9B 41 2 9B 41
3 10TO 35 3 10A1 50
4 10TIN 34 4 10A2 50
5 10LY 35 5 10A3 50
6 10HOA 35 6 10A4 50
7 10SI 35 7 10A5 50
8 10VAN 35 8 10B 50
9 10SD 32 9 10D1 50
10 10ANH 36 10 10D2 50
11 11TO 35 11 11A1 50
12 11TIN 35 12 11A2 50
13 11LY 34 13 11A3 50
14 11HOA 35 14 11B1 50
15 11SI 33 15 11B2 50
16 11VAN 35 16 11C 50
17 11SD 34 17 11D1 50
18 11ANH 34 18 11D2 50
19 12TO 34 19 12A1 50
20 12TIN 34 20 12A2 50
21 12LY 33 21 12A3 50
22 12HOA 35 22 12A4 50
23 12SI 36 23 12B1 50
24 12VAN 35 24 12B2 50
25 12SD 33 25 12C 50
26 12ANH 37 26 12D1 50
27     27 12D2 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net