SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 01/06/2020


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 41 1 9A 41
2 9B 41 2 9B 41
3 10TO 35 3 10A1 38
4 10TIN 35 4 10A2 38
5 10LY 33 5 10A3 26
6 10HOA 35 6 10A4 26
7 10SI 35 7 10B1 31
8 10VAN 35 8 10B2 31
9 10ANH 34 9 10D1 44
10 10SD 35 10 10D2 44
11 11TO 34 11 11A1 38
12 11TIN 34 12 11A2 39
13 11LY 33 13 11A3 31
14 11HOA 35 14 11A4 31
15 11SI 36 15 11B1 34
16 11VAN 35 16 11B2 35
17 11SD 34 17 11C 20
18 11ANH 36 18 11D1 34
19 12A1 38 19 11D2 35
20 12A2 38 20 12A1 38
21 12A3 35 21 12A2 38
22 12A4 35 22 12A3 35
23 12B1 30 23 12A4 35
24 12B2 29 24 12B1 30
25 12C 23 25 12B2 29
26 12D1 40 26 12C 23
27 12D2 40 27 12D1 40
28     28 12D2 40

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net