SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 41 1 9A 41
2 9B 41 2 9B 41
3 9C 40 3 9C 40
4 9D 41 4 9D 41
5 10TO 35 5 10A1 42
6 10TIN 35 6 10A2 43
7 10LY 34 7 10A3 35
8 10HOA 35 8 10A4 36
9 10SI 35 9 10B1 30
10 10VAN 35 10 10B2 31
11 10SU 35 11 10C 20
12 10DIA 35 12 10D1 38
13 10ANH 34 13 10D2 37
14 11TO 32 14 11A1 50
15 11TIN 35 15 11A2 50
16 11LY 34 16 11A3 50
17 11HOA 34 17 11A4 50
18 11SI 36 18 11B1 50
19 11VAN 36 19 11B2 50
20 11SD 34 20 11C 50
21 11ANH 33 21 11D 50
22 12A1 50 22    
23 12A2 50 23    
24 12A3 50 24    
25 12A4 50 25    
26 12B1 50 26    
27 12C 50 27    
28 12D1 50 28    
29 12D2 50 29    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net