SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 40 1 12TO 32
2 9B 41 2 12TIN 35
3 9C 41 3 12LY 33
4 10TO 35 4 12HOA 34
5 10TIN 34 5 12SI 36
6 10LY 35 6 12VAN 36
7 10HOA 35 7 12SD 33
8 10SI 35 8 12ANH 33
9 10VAN 35 9    
10 10SD 35 10    
11 10ANH 35 11    
12 11TO 35 12    
13 11TIN 35 13    
14 11LY 35 14    
15 11HOA 35 15    
16 11SI 35 16    
17 11VAN 35 17    
18 11SU 35 18    
19 11DIA 34 19    
20 11ANH 35 20    
21 12TO 32 21    
22 12TIN 35 22    
23 12LY 33 23    
24 12HOA 34 24    
25 12SI 36 25    
26 12VAN 36 26    
27 12SD 33 27    
28 12ANH 33 28    
29 12A1 32 29    
30 12A2 33 30    
31 12A3 32 31    
32 12A4 32 32    
33 12B1 25 33    
34 12B2 25 34    
35 12C 20 35    
36 12D1 36 36    
37 12D2 35 37    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net