SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 11/02/2019


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 40 1 9A 40
2 9B 41 2 9B 41
3 9C 41 3 9C 41
4 10TO 35 4 10A1 50
5 10TIN 34 5 10A2 50
6 10LY 35 6 10A3 50
7 10HOA 35 7 10A4 50
8 10SI 35 8 10B1 50
9 10VAN 35 9 10B2 50
10 10SD 35 10 10D1 50
11 10ANH 35 11 10D2 50
12 CH_SU 50 12 11A1 50
13 CH_DI 50 13 11A2 50
14 11TO 35 14 11A3 50
15 11TIN 35 15 11A4 50
16 11LY 35 16 11B1 50
17 11HOA 35 17 11B2 50
18 11SI 35 18 11C 50
19 11VAN 35 19 11D1 50
20 11SU 35 20 11D2 50
21 11DIA 34 21 12A1 50
22 11ANH 35 22 12A2 50
23 12TO 32 23 12A3 50
24 12TIN 35 24 12A4 50
25 12LY 33 25 12B1 50
26 12HOA 34 26 12B2 50
27 12SI 36 27 12C 50
28 12VAN 36 28 12D1 50
29 12SD 33 29 12D2 50
30 12ANH 33 30    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net