THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TẬP TRUNG HỌC SINH TẠI THÔNG BÁO SỐ 04 BẰNG HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong dịp hè, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành điều chỉnh lại thông báo số 04 đã ban hành ngày 15/6/2022 như sau:

Không tập trung học sinh tại trường vào ngày 25/6/2022.

– Học sinh đăng kí 05 môn học lựa chọn và 03 chuyên đề học tập lựa chọn bằng hình thức trực tuyến, thời gian từ ngày 25/6/2022 đến ngày 28/6/2022 theo lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn cụ thể để phụ huynh và học sinh đăng kí.

Trân trọng cảm ơn quý bậc phụ huynh./.

                                                      TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH