Thông báo về việc dạy học trực tiếp từ ngày 10/11/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành thông báo đến học sinh và phụ huynh về công tác dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 như sau:

– Tuần học 10 (08/11 đến 13/11): học sinh lớp 12 và học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh học trực tiếp tại trường trong 3 buổi sáng (thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu), mỗi buổi học 4 tiết; đồng thời học trực tuyến 3 buổi. Học sinh lớp 10 và lớp 11 vẫn học trực tuyến theo lịch.

– Tuần 11 (15/11 đến 20/11): học sinh toàn trường học chính khóa 3 buổi trực tiếp, khối 12 học 3 buổi trực tuyến, khối 10 và khối 11 học 2 buổi trực tuyến.

– Phân công giáo viên chủ nhiệm, phòng học: xem tại đây.

– Sơ đồ phòng học: xem tại đây.

– Thời khóa biểu dạy học từ ngày 10/11/2021: xem tại đây.

– Danh sách lớp 12: để đảm bảo phòng chống dịch, nhà trường chia lớp theo địa bàn, cụ thể danh sách lớp 12 xem tại đây.

Lưu ý: học sinh có ghi chú “Học trực tuyến” thì các em tiếp tục tham gia học trực tuyến tại nhà theo quy định y tế.