Trần Thùy Uyên
 • Trần Thùy Uyên
 • Tổ Địa
 • Tổ trưởng
 • 0989 380 780
Bạch Thị Út Loan
 • Bạch Thị Út Loan
 • Tổ Địa
 • Giáo viên
 • 0977 936 106
Phan Thị Thanh Huyền
 • Phan Thị Thanh Huyền
 • Tổ Địa
 • Giáo viên
 • 0905 651 247
Vũ Tuấn Anh
 • Vũ Tuấn Anh
 • Tổ Địa
 • Giáo viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban NCKH
 • 0387 608 689
 • vutuananhchuyenkt@gmail.com
Nguyễn Thị Hoa Mai
 • Nguyễn Thị Hoa Mai
 • Tổ Địa
 • Giáo viên, Trưởng ban tư vấn tâm lý
 • 0336 603 203
 • hoamaikt76@gmail.com