Logic là gì? Có mấy loại logic?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Logic là gì? Mọi người thường hay dùng những cụm từ như “suy nghĩ logic”, “làm việc có logic”. Nhưng mấy ai hiểu rõ được khái niệm logic là gì và phân loại của nó. Ngay bây giờ, hãy cùng Việc làm Đà Nẵng đi tìm câu trả lời thôi nào.

Logic là gì?

Logic là một công cụ để phát triển các kết luận hợp lý dựa trên một tập hợp dữ liệu nhất định. 

Các loại logic 

Có 4 kiểu logic chính, gồm có: Logic toán học, logic triết học, logic chính thức và logic đại trà. 

Logic toán học

Logic toán học là một lĩnh vực của toán học khám phá các ứng dụng của logic hình thức vào toán học. Nó có mối liên hệ chặt chẽ với siêu dữ liệu, nền tảng của toán học và khoa học máy tính lý thuyết. Các chủ đề thống nhất trong logic toán học bao gồm nghiên cứu về sức mạnh biểu cảm của các hệ thống chính thức và sức mạnh suy diễn của các hệ thống chứng minh chính thức.

Logic toán học thường được chia thành các lĩnh vực của lý thuyết tập hợp, lý thuyết mô hình, lý thuyết đệ quy và lý thuyết chứng minh.

Logic triết học

Logic triết học dùng những phương pháp logic để đi giải quyết những vấn đề của triết học. Ngoài ra, đây còn là phương tiện chính yếu trong việc phát triển triết học toàn diện.

Logic triết học cũng giải quyết các phần mở rộng và giải pháp thay thế cho logic cổ điển.

Logic chính thức 

Logic chính thức được áp dụng trong việc đưa ra các định lý được chứng minh trước đó. Hiện nay có hai loại logic chính thức chính là logic biểu tượng và logic kiểu tam đoạn luận.

Logic đại trà

Logic đại trà là ngành học phân tích về cuộc tranh luận thường nhật. Logic đại trà trở thành tiêu chuẩn để đánh giá, phân tích một cuộc tranh luận. Ngoài ra, logic đại trà còn là nền tảng phát triển cho các kỹ năng suy nghĩ được nhiều người sử dụng hiện nay như tư duy phản biện.

Logic học là gì? 

Hiểu được khái niệm “Logic là gì” rồi nhưng còn logic học thì sao? 

Logic học là khoa học nghiên cứu những quy luật và hình thức cấu tạo chính xác của tư duy. Logic học nghiên cứu các hình thức của tư duy, từ đó đưa ra các quy tắc, quy luật của quá trình tư duy.

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của logic học là các hình thức, quy tắc, quy luật của tư duy. Muốn vậy chúng ta cần trải qua quá trình phân tích kết cấu logic của tư tưởng. Trong đó phải chỉ ra được các yếu tố cấu thành và các kiểu liên kết của tư tưởng. 

Ý nghĩa của logic học trong đời sống thực tiễn

– Logic giúp con người nhận thức về bản thân và thế giới một cách chính xác.

– Trang bị các phương pháp nghiên cứu khoa học: suy diễn, quy nạp, phân tích, tổng hợp, giả thuyết, chứng minh…

– Tăng khả năng nhận thức, khám phá của con người đối với thế giới. 

– Logic học có ý nghĩa đặc biệt đối với các lĩnh vực: toán học, điều khiển học, ngôn ngữ học, luật học…

Mong rằng bài viết đã giúp các bạn hiểu được khái niệm “Logic là gì?” cũng như các loại logic. Một khi đã nắm rõ rồi, chúng ta có thể áp dụng nó vào công việc cũng như cuộc sống. Logic có ý nghĩa như vậy đó.