Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
116-KH-SGDĐT-GDTrH 15/12/2020 Kế hoạch, 116-KH-SGDĐT-GDTrH-Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, tổ trưởng-nhóm trưởng chuyên môn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh