Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1831-SGDĐT-TCCB 15/12/2020 Công văn, Thông báo, 1831-SGDĐT-TCCB-vv tổ chức tập huấn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông bằng hình thức trực tuyến
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017