Những đặc điểm cần có của giáo viên chủ nhiệm tốt

Nắm rõ hoàn cảnh gia đình của từng học sinh

Trong vòng một học kỳ, giáo viên sẽ thuộc và nhớ tên từng em học sinh, nắm rõ hoàn cảnh gia đình của mỗi em, em ở làng (thôn) nào, bố mẹ em nào hay đau ốm, gia đình em nào nhà đông người…Bố mẹ em nào có số điện thoại là giáo viên chủ nhiệm có. Khi Tổ trưởng chuyên môn hay Ban giám hiệu nhà trường hỏi đến là báo ngay tức thì không cần mở sổ cá nhân.

Tâm huyết với công việc và yêu thương học sinh

Nhiều hoạt động không nhất thiết phải luôn có giáo viên chủ nhiệm theo kèm, thế nhưng đối với giáo viên có tâm huyết với công việc và yêu thương học sinh là giáo viên chủ nhiệm luôn có mặt bên cạnh, nhằm động viên các em cũng như xem em nào nhiệt tình…Nắm và bám sát kế hoạch của trường để lập kế hoạch cho lớp, có nhiệm vụ và mục tiêu rõ ràng theo học kỳ và theo các tháng. Chọn lọc và phân công công việc cho những em trong Ban cán sự lớp, nắm rõ những em thuộc học sinh “cá biệt”. Các kế hoạch của trường hoặc các Đoàn thể trong trường đều được lớp hoàn thành xuất sắc, mọi hoạt động lớn nhỏ đều có giáo viên chủ nhiệm bên cạnh.

Phát huy vai trò của phụ huynh học sinh

Thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh các em, thậm chí không có vấn đề gì ở trường nhưng giáo viên chủ nhiệm thỉnh thoảng cũng điện thoại, viết giấy trao đổi cùng cha mẹ học sinh, khi đó cha mẹ học sinh rất tinh tưởng và nhiệt tình hợp tác trong việc giáo dục con của học. Tổ chức các buổi ngoại khóa đến thăm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, học sinh “cá biệt”…