Các văn bản và thông tin về thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2018

Các văn bản và thông tin về thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2018

Các văn bản xem tại đây

Phương án tuyển sinh Đại học chính quy (ĐHQG TP HCM) năm 2018 xem tai đây