Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành và trường THPT Kon Tum năm học 2018-2019

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành và trường THPT Kon Tum năm học 2018-2019

Nội dung cụ thể xem tại đây