Đẩy mạnh dạy học qua Internet, trên truyền hình và các hình thức khác trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm giúp học sinh nắm bắt kiến thức trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác.
Nội dung cụ thể xem tại đây
Lịch phát sóng trên truyền hình xem tại đây