Đánh giá kết quả sáng tạo nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 (2)

Hôm qua, ngày 14 tháng 10 năm 2017, trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức chấm các sản phẩm Sáng tạo nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu khoa học và Nghiên cứu khoa học xã hội hành vi, tổng cộng có 7 đề tài nghiên cứu trong đó (3 đề tài thuộc lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật, 1 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội hành vi). Tuy số lượng sản phẩm tham gia còn rất hạn chế nhưng chất lượng đề tài nhìn chung tương đối hiệu quả so với các năm học trước và bước đầu các em biết cách nghiên cứu làm khoa học. Biết ứng dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. Một số đề tài tiêu biểu như CenaBOX - Thiết bị thông minh dành cho người khuyết tật của tác giả Nguyễn Anh Khoa, Xây dựng hệ thống trợ giúp lái xe an toàn của nhóm tác giả Bùi Đình Nguyên Khoa và Chu Thanh Tùng, Kem trị bỏng bằng lá mã đề của nhóm tác giả Đinh Thị Thảo Nhi và Tô Thanh Xuân, Học sinh trung học phổ thông thành phố kon tum với ý thức nguồn cội của tác giả Nguyễn Hồ Thu Uyên, Đánh giá tác động của Facebook đến hoạt động học tập của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Thái Thanh Thùy.

 

Theo đánh giá Hội đồng giám khảo các sản phẩm có đầu tư, nghiên cứu và một số sản phẩm được đánh giá tốt có thể tham gia thi cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt giải cao. Bên cạnh đó có sản phẩm chuẩn bị chưa chu đáo để báo cáo, khả năng trình bày còn hạn chế, bài trình chiếu thể hiện chưa logic...

Kết quả đánh giá 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải 3 cụ thể như sau:

TT

Họ và tên HS

Lớp

Tên đề tài

Đạt giải

GV hướng dẫn

1

-Nguyễn Anh Khoa

11TI

CenaBOX - Thiết bị thông minh dành cho người khuyết tật

Nhất

Hồ Hữu Sơn

2

-Bùi Đình Nguyên Khoa

-Chu Thanh Tùng

11TI

11LI

Xây dựng hệ thống trợ giúp lái xe an toàn

Nhì

Lê Văn Trung

3

-Đinh Thị Thảo Nhi

-Tô Thanh Xuân

11HO

Kem trị bỏng bằng lá mã đề

Nhì

Phạm Thị Thu

Thanh

4

-Nguyễn Hồ Thu Uyên

12VS

Học sinh trung học phổ thông thành phố kon tum với ý thức nguồn cội.

Ba

Nguyễn Trọng

Thảo Nguyên

5

-Nguyễn Thanh Thảo

-Nguyên Thái Thanh Thùy

11SĐ

11SĐ

Đánh giá tác động của Facebook đến hoạt động học tập của học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Ba

Vũ Tuấn Anh

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo