Đánh giá kết quả sáng tạo nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

Hôm qua, ngày 14 tháng 10 năm 2017, trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức chấm các sản phẩm Sáng tạo nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu khoa học và Nghiên cứu khoa học xã hội hành vi, tổng cộng có 7 đề tài nghiên cứu trong đó (3 đề tài thuộc lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật, 1 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội hành vi). Tuy số lượng sản phẩm tham gia còn rất hạn chế nhưng chất lượng đề tài nhìn chung tương đối hiệu quả so với các năm học trước và bước đầu các em biết cách nghiên cứu làm khoa học. Biết ứng dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống. Một số đề tài tiêu biểu của các tác giả như đề tài của tác giả Nguyễn Anh Khoa, đề tài của tác giả Bùi Đình Nguyên Khoa và Chu Thanh Tùng, đề tài của tác giả Đinh Thị Thảo Nhi và Tô Thanh Xuân, đề tài của tác giả Nguyễn Hồ Thu Uyên, và đề tài của tác giả Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Thái Thanh Thùy.

 

Theo đánh giá Hội đồng giám khảo các sản phẩm có đầu tư, nghiên cứu và một số sản phẩm được đánh giá tốt có thể tham gia thi cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt giải cao. Bên cạnh đó có sản phẩm chuẩn bị chưa chu đáo để báo cáo, khả năng trình bày còn hạn chế, bài trình chiếu thể hiện chưa logic...

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo