Cảnh đẹp nơi Mường Hoong và Ngọc Linh

(ĐĂK BỐI MỜ SƯƠNG VÀO MỘT BUỔI SÁNG THANH BÌNH)

(MỘT ĐIỂM TRƯỜNG CỦA XÃ NGỌC LINH CUỐI TUẦN)

(MỘT GÓC XÃ MƯỜNG HOONG NHÌN TỪ TRÊN CAO)

(TOÀN CẢNH XÃ MƯỜNG HOONG)

(TOÀN CẢNH XÃ NGỌC LINH)