Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cơ sở năm học 2016-2017

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học/hoạt động giáo dục và gắn liền với thực tiễn.

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học.

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

2. Nội dung cuộc thi

Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học/hoạt động giáo dục; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014).

3. Đối tượng dự thi

Giáo viên dự thi là các giáo viên THCS.

4. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học được ghi vào đĩa CD, bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học tích cực.

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã được thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách báo, tài liệu khoa học (chụp hình lưu vào đĩa tất cả thiết bị dạy học và học liệu)

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: trích đoạn video ghi một hoạt động dạy học điển hình đã được thực hiện (đoạn video được biên tập rút gọn, dài không quá 10 phút, thể hiện được diễn biến chính của hoạt động học), ảnh chụp sản phẩm học của học sinh trong các hoạt động khác của bài học.

5. Hồ sơ dự thi cấp tỉnh và thời gian nộp hồ sơ

5.1. Hồ sơ dự thi cấp tỉnh

a. Hồ sơ đoàn:Danh sách giáo viên tham gia dự thi của đơn vị (theo mẫu dành cho giáo viên). Danh sách này nộp về phòng GDTrH bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

b. Hồ sơ cá nhân:Hồ sơ dự thi của giáo viên, bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);

- Hồ sơ dạy học (trong một tệp nén có dung lượng không quá 30MB).

Lưu ý:Các phiếu thông tin theo Phụ lục II và III cũng được ghi vào 01 file trên đĩa CD. Mặt ngoài đĩa ghi tên giáo viên, đơn vị (trường, phòng GDĐT), tên chủ đề dạy học, chủ đề dạy học thuộc môn chủ đạo nào.

5.2. Thời gian nộp hồ sơ

Các đơn vị nộp hồ sơ đoàn và các cá nhân tham gia dự thi về Phòng GD&ĐT từ ngày 20/12/2016 đến hết ngày25/12/2016.

6. Tiêu chí chấm thi

a. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

b. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

c. Thang điểm:

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng

10

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

10

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh

10

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh

10

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập

5

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

5

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập

5

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh

5

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp

10

Mức độ tích cực, chủ động, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập

10

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

10

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

10

 

Tổng cộng

100

 

7. Tổ chức cuộc thi

- Các Phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới các trường THCS trực thuộc phòng; các trường THCS, THPT, PT DTNT, các Trung tâm GDTX thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của đơn vị.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức cuộc thi của Phòng GDĐT (đối với các trường THCS trực thuộc phòng) và Ban tổ chức cuộc thi của trường (đối với các trường trung học trực thuộc Sở), mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Các Phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn tối thiểu là 3 sản phẩm và tối đa là 6 sản phẩm xuất sắc nhất; các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn từ 2 đến 3 sản phẩm xuất sắc nhất tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Ban giám khảo cuộc thi của Sở chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi vào cuối tháng 01/2017.

8. Giải thưởng của cuộc thi

- Giải thưởng dành cho giáo viên tham gia dự thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích;giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được Trưởng Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.

- Các hồ sơ dự thi đoạt giải, được Phòng lựa chọn gửi tham gia Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức.

Lưu ý: Giáo viên tham gia dự thi cấp toàn quốc phải có tài khoản do trường đang công tác cấp trên mạng http://truonghocketnoi.edu.vnđã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. Các thông tin này được dùng để in giấy chứng nhận cho giáo viên đoạt giải. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi trên mạng là ngày 31/3/2017 (sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa lại). Những bài thi không nộp lên mạng đúng thời hạn trên sẽ không được dự thi.

Quý thầy cô có thể xem hoặc download chi tiết Hướng dẫn: TẠI ĐÂY