Hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trong thời gian học sinh không học tập trung tại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vệ sinh trường lớp trước khi cho học sinh trở lại học tập trung; hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, nhân viên về cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm theo các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ngành Y tế.

2. Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập, học tập tại nhà:

- Nội dung ôn tập và hệ thống bài tập đối với một số môn học, từng khối lớp được Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn và đăng tải trên website của Sở tại địa chỉ: kontum.edu.vn, phần “Tài liệu ôn tập” ở chuyên mục “Tài nguyên”. Các em học sinh download về để ôn tập.

Nội dung công văn xem tại đây

Địa chỉ tải tài liệu tại đây