Tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018

 

 

Công văn số 5816/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2017-2018 và ôn thi THPT quốc gia năm 2018