Tổ chức các cuộc thi dành cho HS từ năm học 2017-2018

 

Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về Tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh từ năm học 2017-2018.