Khen thưởng cho những học sinh chuyên có thành tích học tập xuất sắc trong tháng 9 năm học 2017 - 2018

Sáng 2 tháng 10 năm 2017, Nhà trường tổ chức khen thưởng học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và lớp 12 có thành tích học tập xuất sắc trong tháng 9 năm học 2017 - 2018 ở các mônToán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh gồm 53 học sinh.

Danh sách cụ thể xem tại đây

Một số hình ảnh trong buổi khen thưởng.