Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Theo Nghị định 116, học sinh tiểu học và trung học cơ sở được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm một trong các điều kiện:
1- Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;
2- Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;
3- Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi.
Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn như quy định tại điểm 2.
 

THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA XÃ MƯỜNG HOONG, HUYỆN ĐĂK GLEI

Theo Nghị định 116, học sinh tiểu học và trung học cơ sở được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm một trong các điều kiện:
1- Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;
2- Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;
3- Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi.
Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn như quy định tại điểm 2.
 

CÁC EM TRƯỜNG PTDT BT TỰ ĐI KIẾM CỦI

Theo Nghị định 116, học sinh tiểu học và trung học cơ sở được hưởng chính sách hỗ trợ phải bảo đảm một trong các điều kiện:
1- Là học sinh bán trú đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú;
2- Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
Nhà ở xa trường khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá;
3- Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc và miền núi.
Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn như quy định tại điểm 2.

Quý thầy cô xem chi tiết hoặc download: TẠI ĐÂY