Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/3/2020. Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020; ngày 25/3/2020 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19 năm học 2019-2020. Để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học. Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kỳ II năm học 2019-2020.

Nội dung Công văn cụ thể xem tại đây.

Nội dung điều chỉnh nội dung các môn học xem tại đây.