Thông báo tổ chức bảo vệ ý tưởng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2019-2020

   

  1. Mục đích:

- Phát động phong trào tự học, tự làm; rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng tự học và năng lực sáng tạo trong học sinh (HS).

- Khuyến khích HS nghiên cứu khoa học, học theo dự án, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, sáng tạo khoa học kĩ thuật.

            - Đánh giá và cho điểm đối với các đề tài, sản phẩm đạt từ cấp tổ trở lên để cho điểm HS theo môn học trong học kỳ I năm học 2019 - 2020.

      2. Yêu cầu

- Mỗi đề tài không quá 02 học sinh.

- Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo tính trung thực, đảm bảo yêu cầu của đề tài khoa học.

II. NỘI DUNG

          - Nội dung của đề tài phải gần gũi với học sinh, sử dụng được những kiến thức đã học hoặc tự học.

           - Đề tài tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể lựa chọn 1 trong 4 nội dung sau: Đề tài nghiên cứu khoa học nói chung, đề tài về vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, đề tài về dạy học theo dự án, đề tài về sáng tạo khoa học kĩ thuật.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.      Học sinh đăng kí tên đề tài:Theo mẫu (M1) gửi về các tổ bộ môn, thời gian trước ngày 13/5/2019.

2.      Các tổ chuyên môn duyệt các đề tài đủ yêu cầu, điều kiện tham gia: thời gian trướcngày 15/5/2019.  Các tổ tổng hợp danh sách nộp qua Email thầy Tuấn Anh.

3.      Tổ chức bảo vệ ý tưởng cấp trường. thời gian 13h 30’, ngày 18/5/2019.

Trong quá trình triển khai nếu cần sự hỗ trợ,giúpđỡ, các em HSliên hệ với thầy cô bộ môn hoặc thầy Hữu Sơn, thầy Trung, thầy Tuấn Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tải mẫu đăng ký tại đây