Thông báo thời gian tựu trường và kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành thông báo thời gian tựu trường và kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

Khối 12: Thời gian tựu trường và học chính thức là ngày 06/8/2018

Khối 9, 10, 11: Thời gian tựu trường 16/8/2018, thời gian học chính thức 20/8/2018

Nội dung chi tiết xin xem thêm tại đây