Danh sách trúng tuyển vào lớp 9 năm học 2018-2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 9 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH.