Công khai Dự toán ngân sách 2018

Quyết định V/v Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành.