Nôi dung tự học và ôn tập trong thời gian nghỉ học cập nhật ngày 18/02/2019

- Nội dung ôn tập và hệ thống bài tập đối với một số môn học, từng khối lớp được Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn

- Nhà trường tổ chức thu bài làm của học sinh, chấm bài, thông báo kết quả đến học sinh và cha mẹ học sinh. Điểm làm bài của học sinh có thể dùng để thay thế các bài kiểm tra phù hợp.

- Học sinh đăng nhập vào các website như vio.edu.vn; i-trithuc.vn; các địa chỉ có nhiều tài liệu để ôn tập thêm.

- Đối với học sinh lớp 12: Bên cạnh ôn tập nội dung chương trình lớp 12, học sinh làm quen với các bài thi Trung học phổ thông quốc gia, phần kiến thức các khối lớp dưới.

Tải nội dung ôn tập và tự học:

Khối 9: Tại đây

Khối 10: Tại đây

Khối 11: Tại đây

Khối 12: Tại đây