Hỗ trợ việc dạy và học phần listening, chương trình tiếng anh lớp 10 thí điểm

Để giúp các học sinh học và luyện tốt phần Nghe theo CERF, đòi hỏi giáo viên lần học sinh cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc tổ chức hoạt động dạy và tự luyện. Qua trăn trở của một nhà quản lý nhà trường và một thành viên trực tiếp tham gia chỉ đạo việc dạy và kiểm tra đánh giá chương trình tiếng Anh 10 thí điểm, với một ít kinh nghiệm về thiết kế các phần mềm dạy học, tôi chọn chủ đề ‘THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC PHẦN LISTENING, CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10 THÍ ĐIỂM’ làm ĐDDH với mục tiêu giúp các đồng nghiệp và học sinh của tỉnh nhà có nhiều thuận lợi hơn trong việc dạy và học phần Nghe trong chương trình tiếng Anh lớp 10 thí điểm này.

Phần mềm này gồm 14 bài Nghe trong chương trình tiếng Anh lớp 10 thí điểm (mỗi bài đều có đầy đủ các câu hỏi trong SGK tiếng Anh 10 thí điểm và được thiết kế theo yêu cầu của từng hoạt động cụ thể), được thiết kế chạy trên nền web nên có thể nhúng vào các trang web, vào các bài giảng điện tử, nhúng vào các trang mạng xã hội như Facebook v.v.., chép vào các ổ lưu trữ di động như USB, CDs, thuận tiện cho người dạy (soạn bài, giảng dạy) hoặc cho người học tự luyện.

LINK TRUY CẬP CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 THÍ ĐIỂM:

Unit 1: https://app.box.com/s/gky2jxo3kt0jeipe2nic

Unit 2: https://app.box.com/s/mj221fcprpms36pepidd

Unit 3: https://app.box.com/s/bp2i84sgyxwdbels1ali

Review 1: https://app.box.com/s/9mlh3i38fbtcqv16db2m

Unit 4: https://app.box.com/s/l379djrbj92rqahsvjas

Unit 5: https://app.box.com/s/q9fb96xe6zk3ttc5ztof

Review 2: https://app.box.com/s/f0qj65b5hmdv99aghxoj

Unit 6: https://app.box.com/s/o10rxwi7y2zk2mvdxv01

Unit 7: https://app.box.com/s/u7oo271ryb0g4uqt58ak

Unit 8: https://app.box.com/s/tvpj9vlc2qidqd0ys3o8

Review 3: https://app.box.com/s/7995d5fgsbov8k2qxhuq

Unit 9: https://app.box.com/s/xhgbmuz2vnl11val7b7b

Unit 10: https://app.box.com/s/7n84v5lz1ndocqddz8st

Review 4: https://app.box.com/s/zxspxfrnet679ogjhf7s

                                                                    Lê Thanh Bình

                                              (Phó HT trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành-KT)