Kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Sở Giáo dục Đào tạo Kon Tum ban hành kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây

Phụ lục 1 xem tại đây

Phụ lục 2 xem tại đây