Hướng dẫn công tác tuyển sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2019-2020

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ra Công văn số 544/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2019-2020.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây