TỔ SỬ - GDCD

 

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Quân

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Trần Thị Phượng

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0982562377

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01698353451

Email: 

Họ và tên: Võ Thị Hiền

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

Họ và tên: Nguyễn Hồng Vân

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 01289326345

Email:  

Họ và tên: Đinh Thị Mỹ Vy

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0973313177

Email

Họ và tên: Phạm Thị Tâm

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01268092595

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Thái Sơn

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0935820008

Email: 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: