Hiến máu tình nguyện

Lượt xem:

Đọc bài viết

# Đến hẹn lại lên, Đoàn viên CKT tiếp nối truyền thống tốt đệp của các anh chị đi trước truyền thống tốt đẹp của Đoàn trường.
# Sáng ngày 15/01/2021 Đoàn viên 12 của trường đã thực hiện hiến máu tình nguyện với đông đảo Đoàn viên tham gia. Với tinh thần “Một giọt máu – Triệu tấm lòng”; “Giọt máu cho đi – Cuộc đời ở lại”.
# Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng ghi nhận các nghĩa cử cao đẹp của các bạn Đoàn viên đã đăng ký nhưng chưa được tham gia vì các lý do khác nhau (chưa đủ tuổi; chưa đc phụ huynh đồng ý; tham gia thi KHKT; tham gia đại hội TDTT,…). Hẹn các đồng chí ở một đợt gần nhất.