Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại dịch CV19 đang diễn biến vô cùng phức tạp ở trong nước và thế giới. Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần tự giác, chủ động phòng, chống dịch. Dưới đây là bài tập thể dục hiệu quả dành cho học sinh tập luyện để nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực phòng, chống dịch COVID-19 Hãy tập luyện đều đặn mỗi ngày nhé!!!